دانستنی ها

جدول قیمت طراحی و مشخصات

BUSINESS

1,000,000تومان
 • سیستم مدیریت محتوا
 • مدیریت منوها - مدیریت مطالب - مدیریت صفحات
 • امکان طراحی قالب و واسط کاربری
 • چند زبانه
 • خبرنامه
 • عضویت و عملیات کاربران
 • فرم های سفارشی
 • مدیریت و بهینه ساز SEO
 • مدیریت تصاویر و عکس ها و فایل ها
 • نظرسنجی
 • سیستم امنیت مقدماتی
 • سیستم امنیت پیشرفته
 • طراحی قالب اختصاصی
 • فروشگاه ساز + مدیریت محصولات +ارسال کالا
 • پرداخت بانکی - شبکه شتا)
 • گالری تصاویر
 • تولید انواع اسلایدر و متحرک سازی جهت بهتر دیده شدن

BUSINESS

1,000,000تومان
 • سیستم مدیریت محتوا
 • مدیریت منوها - مدیریت مطالب - مدیریت صفحات
 • امکان طراحی قالب و واسط کاربری
 • چند زبانه
 • خبرنامه
 • عضویت و عملیات کاربران
 • فرم های سفارشی
 • مدیریت و بهینه ساز SEO
 • مدیریت تصاویر و عکس ها و فایل ها
 • نظرسنجی
 • سیستم امنیت مقدماتی
 • سیستم امنیت پیشرفته
 • طراحی قالب اختصاصی
 • فروشگاه ساز + مدیریت محصولات +ارسال کالا
 • پرداخت بانکی - شبکه شتا)
 • گالری تصاویر
 • تولید انواع اسلایدر و متحرک سازی جهت بهتر دیده شدن

BUSINESS

1,000,000تومان
 • سیستم مدیریت محتوا
 • مدیریت منوها - مدیریت مطالب - مدیریت صفحات
 • امکان طراحی قالب و واسط کاربری
 • چند زبانه
 • خبرنامه
 • عضویت و عملیات کاربران
 • فرم های سفارشی
 • مدیریت و بهینه ساز SEO
 • مدیریت تصاویر و عکس ها و فایل ها
 • نظرسنجی
 • سیستم امنیت مقدماتی
 • سیستم امنیت پیشرفته
 • طراحی قالب اختصاصی
 • فروشگاه ساز + مدیریت محصولات +ارسال کالا
 • پرداخت بانکی - شبکه شتا)
 • گالری تصاویر
 • تولید انواع اسلایدر و متحرک سازی جهت بهتر دیده شدن